kociweentii- (v.an.intran)  Wrestle each other
Myaamia English
kociweentii- Wrestle each other

Words using Stem
Myaamia English
kociweentii- (v.an.intran) Wrestle each other
This page has been visited 213 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |