kohsetaatii- (v.an.intran)  Respect each other
Myaamia English
kohsetaatii- Respect each other

Words using Stem
Myaamia English
kohsetaatii- (v.an.intran) Respect each other
This page has been visited 181 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |