myaalaahkwiihsini- (v.an.intran)  To diet
Basic Forms
Myaamia English
myaalaahkwiihsiniaani I am dieting
myaalaahkwiihsiniaanki we (excl.) are dieting
myaalaahkwiihsiniyankwi we (incl.) are dieting
myaalaahkwiihsiniyani you are dieting
myaalaahkwiihsiniyiikwi you (pl.) are dieting
myaalaahkwiihsinici/myaalaahkwiihsinita he is dieting
myaalaahkwiihsiniciki they are dieting

Command Forms
Myaamia English
myaalaahkwiihsinilo you diet!
myaalaahkwiihsiniko you (pl.) diet!
myaalaahkwiihsinitaawi let's diet!

Stem
This page has been visited 675 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |