aayaapootakowi- (n.an)  Osprey (Pandion haliaetus)
Myaamia English
aayaapootakowi- Osprey (Pandion haliaetus)

Words using Stem
Myaamia English
aayaapootakowi- (n.an) Osprey (Pandion haliaetus)
This page has been visited 239 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |