awiiwiil- (n.an)  Antler, horn
Myaamia English
awiiwiil- Antler, horn

Words using Stem
Myaamia English
awiiwiil- (n.an) Antler, horn
This page has been visited 240 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |