kaakilaahkiihki- (n.an)  Liar
Myaamia English
kaakilaahkiihki- Liar

Words using Stem
Myaamia English
kaakilaahkiihki- (n.an) Liar
This page has been visited 281 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |