kinoosaapiikw- (n.an)  Eastern Milk Snake (Lampropeltis triangulum triangulum)
Myaamia English
kinoosaapiikw- Eastern Milk Snake (Lampropeltis triangulum triangulum)

Words using Stem
Myaamia English
kinoosaapiikw- (n.an) Eastern Milk Snake (Lampropeltis triangulum triangulum)
This page has been visited 269 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |