miintikw- (n.an)  Screech Owl (Otis asio)
Myaamia English
miintikw- Screech Owl (Otis asio)

Words using Stem
Myaamia English
miintikw- (n.an) Screech Owl (Otis asio)
This page has been visited 146 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |