nakaani- (n.an)  Old one, elder
Myaamia English
nakaani- Old one, elder

Words using Stem
Myaamia English
nakaani- (n.an) Old one, elder
This page has been visited 235 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |