asiikami- (n.an)  Garfish (Lepisosteus spp.)
Basic Forms
Myaamia English
asiikamia Garfish (Lepisosteus spp.)
asiikamiaki Garfish (pl.)

Stem
This page has been visited 915 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |