asiikami- (n.an)  Garfish (Lepisosteus spp.)
Basic Forms
Myaamia English
asiikamia Garfish (Lepisosteus spp.)
asiikamiaki Garfish (pl.)

Stem
This page has been visited 459 times.
© 2016 Miami Tribe Of Oklahoma | 200 Bonham House | Miami University | Oxford, OH 45056 | 513-529-5648