koohsi- (n.an)  Mouse (Peromyscus maniculatus)
Myaamia English
koohsi- Mouse (Peromyscus maniculatus)

Words using Stem
Myaamia English
koohsi- (n.an) Mouse (Peromyscus maniculatus)
This page has been visited 282 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |