peepakikoli- (n.an)  Paddlefish (Polyodon spathula)
Basic Forms
Myaamia English
peepakikolia Paddlefish (Polyodon spathula)
peepakikoliaki Paddlefish (Polyodon spathula)

Stem
This page has been visited 322 times.
© 2016 Miami Tribe Of Oklahoma | 200 Bonham House | Miami University | Oxford, OH 45056 | 513-529-5648