peepakikoli- (n.an)  Paddlefish (Polyodon spathula)
Basic Forms
Myaamia English
peepakikolia Paddlefish (Polyodon spathula)
peepakikoliaki Paddlefish (Polyodon spathula)

Stem
This page has been visited 641 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |