meehciinkwi- (n.an)  Prophet
Myaamia English
meehciinkwi- Prophet

Words using Stem
Myaamia English
meehciinkwi- (n.an) Prophet
This page has been visited 132 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |