mihšihkinaahkw- (n.an)  Painted terrapin turtle (Chrysemys spp.)
Myaamia English
mihšihkinaahkw- Painted terrapin turtle (Chrysemys spp.)

Words using Stem
Myaamia English
mihšihkinaahkw- (n.an) Painted terrapin turtle (Chrysemys spp.)
This page has been visited 216 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |