kaahkaahki- (n.an)  Katydid (Tettigonia viridissima), Kaskaskia person
Basic Forms
Myaamia English
kaahkaahkia Katydid (Tettigonia viridissima), Kaskaskia person
kaahkaahkiaki Katydids, Kaskaskia people

Stem
This page has been visited 853 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |