kaahkaahki- (n.an)  Katydid (Tettigonia viridissima), Kaskaskia person
Basic Forms
Myaamia English
kaahkaahkia Katydid (Tettigonia viridissima), Kaskaskia person
kaahkaahkiaki Katydids, Kaskaskia people

Stem
This page has been visited 430 times.
© 2016 Miami Tribe Of Oklahoma | 200 Bonham House | Miami University | Oxford, OH 45056 | 513-529-5648