meemiihkimi- (n.an)  Workman
Basic Forms
Myaamia English
meemiihkimia Workman

Stem
This page has been visited 436 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |