pankihtamw- (n.an)  Parakeet (Conuropsis carolinensis), parrot
Basic Forms
Myaamia English
pankihtamwa Parakeet (Conuropsis carolinensis), parrot

Stem
This page has been visited 669 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |