pankihtamw- (n.an)  Parakeet (Conuropsis carolinensis), parrot
Basic Forms
Myaamia English
pankihtamwa Parakeet (Conuropsis carolinensis), parrot

Stem
This page has been visited 331 times.
© 2016 Miami Tribe Of Oklahoma | 200 Bonham House | Miami University | Oxford, OH 45056 | 513-529-5648