kiišikw- (n.inan)  Sky
Myaamia English
kiišikw- Sky

Words using Stem
Myaamia English
kiišikw- (n.inan) Bead
kiišikw- (n.inan) Sky
This page has been visited 317 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |