koteewaapow- (n.inan)  Liquor
Myaamia English
koteewaapow- Liquor

Words using Stem
Myaamia English
koteewaapow- (n.inan) Liquor
This page has been visited 240 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |