paaskoontiahaakan- (n.inan)  Baseball Bat
Basic Forms
Myaamia English
paaskoontiahaakani Baseball Bat
paaskoontiahaakana Baseball Bats

Stem
This page has been visited 584 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |