aleeliikaan- (n.inan)  Bathroom, restroom (private)
Basic Forms
Myaamia English
aleeliikaani Bathroom, restroom (private)
aleeliikaana Bathrooms, restrooms (private)

Example Sentences
Myaamia English
aleeliikaaninkiŇ°i iiyaayaani I am going to the bathroom

Stem
This page has been visited 912 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |