kociihsaapow- (n.inan)  Coffee
Basic Forms
Myaamia English
kociihsaapowi Coffee

Example Sentences
Myaamia English
kociihsaapowi meehtiteeki Coffee is ready
aalimiihtooyani-nko kociihsaapowi Are you making coffee?

Stem
This page has been visited 427 times.
© 2016 Miami Tribe Of Oklahoma | 200 Bonham House | Miami University | Oxford, OH 45056 | 513-529-5648