menehkwaakan- (n.inan)  Cup
Basic Forms
Myaamia English
minehkwaakani Cup
minehkwaakana Cups

Example Sentences
Myaamia English
taanaaha nimenihkwaakanemi Where is my cup?
ayooyani-nko ooniini minehkwaakani Are you using this cup?

Stem
This page has been visited 677 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |