eenaahkiikamen- (n.inan)  Floor
Basic Forms
Myaamia English
eenaahkiikameni Floor
eenaahkiikamena Floors

Example Sentences
Myaamia English
taahtakiihšinto eenaahkiikameninki Lie down on the floor!
nipaalo eenaahkiikameninki Sleep on the floor!

Stem
This page has been visited 855 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |