leninš- (n.inan)  Milkweed (Asclepias syriaca)
Myaamia English
leninš- Milkweed (Asclepias syriaca)

Words using Stem
Myaamia English
leninš- (n.inan) Milkweed (Asclepias syriaca)
This page has been visited 154 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |