pim- (n.inan)  Oil, Grease, Lard, Tallow, Butter
Myaamia English
pim- Oil, Grease, Lard, Tallow, Butter

Words using Stem
Myaamia English
pim- (n.inan) Oil, Grease, Lard, Tallow, Butter
This page has been visited 154 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |