oonsaalamooni siipiiw- (n.inan)  Salamonie River (Indiana)
Basic Forms
Myaamia English
oonsaalamooni siipiiwi Salamonie River (Indiana)

Stem
This page has been visited 766 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |