oonsaalamooni siipiiw- (n.inan)  Salamonie River (Indiana)
Basic Forms
Myaamia English
oonsaalamooni siipiiwi Salamonie River (Indiana)

Stem
This page has been visited 342 times.
© 2016 Miami Tribe Of Oklahoma | 200 Bonham House | Miami University | Oxford, OH 45056 | 513-529-5648