kiinteelintaakan- (n.inan)  Computer
Basic Forms
Myaamia English
kiinteelintaakani Computer
kiinteelintaakana Computers

Example Sentences
Myaamia English
ayoolo ninkiinteelintaakanemi Use my computer!
aahteeleentanto kiinteelintaakani Turn off the computer!
teepi-nko-hka ayoowaani kikiinteelintaakanemi Can I use your computer?

Stem
This page has been visited 794 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |