ahsiimišaahkw- (n.inan)  pawpaw tree (Asimina triloba)
Basic Forms
Myaamia English
ahsiimišaahkwi pawpaw tree
ahsiimišaahkwa pawpaw trees

This page has been visited 551 times.
© 2016 Miami Tribe Of Oklahoma | 200 Bonham House | Miami University | Oxford, OH 45056 | 513-529-5648