kweehsitaatiinki (v.pass)  Respecting, christmas
Basic Forms
Myaamia English
kweehsitaatiinki Respect shown, a salutation, christmas

This page has been visited 517 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |