aayaacimwaakan- (n.inan)  Phone
Basic Forms
Myaamia English
aayaacimwaakani Phone
aayaacimwaakana Phones

Example Sentences
Myaamia English
eewikiinki nintaayaacimwaakaneminkonci Sent from my phone
aayaacimwaakani miililo Give me the phone!

This page has been visited 604 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |