aayaahkam- (adv)  Totally, completely, very, forever
Basic Forms
Myaamia English
aayaahkami Totally, completely, very, forever

Example Sentences
Myaamia English
aayaahkami seehsiniyani You pinched me hard
aayaahkami kaakiitisici He is very sore, completely sore
aayaahkami maacaamwici She ran away forever
aayaahkami mayaawi peehkahki It is good forever, perfectly good

This page has been visited 534 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |