naaka (interj)  affirmation (women only), yes, ok, sure
Basic Forms
Myaamia English
naaka affirmation (women only), yes, ok, sure

This page has been visited 317 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |