peewaalionk- (n.loc)  Peoria lands; Paola, Kansas
Basic Forms
Myaamia English
peewaalionki Peoria lands; Paola, Kansas

This page has been visited 147 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |