alaama (n.an)  llama
Basic Forms
Myaamia English
alaama llama
alaamaki llamas

Example Sentences
Myaamia English
avatar weenswici nintaya alaama My pet llama is called avatar
nintaya alaama myaamiaataweeci My pet llama speaks miami
ciinkweensa ceeleelimaaci alaamahi ciinkweensa likes llamas

This page has been visited 167 times.
© 2016 Miami Tribe Of Oklahoma | 200 Bonham House | Miami University | Oxford, OH 45056 | 513-529-5648