iihkipakaapiikw- (n.an)  blue ribbon
Basic Forms
Myaamia English
iihkipakaapiikwa blue ribbon
iihkipakaapiikwaki blue ribbons

This page has been visited 159 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |