anseensaapiikw- (n.an)  green ribbon
Basic Forms
Myaamia English
anseensaapiikwa green ribbon
anseensaapiikwaki green ribbons

This page has been visited 147 times.
© 2019 Miami Tribe of Oklahoma | P.O. Box 1326 | Miami, OK 74355 |